• Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Instagram icon Stavern Kunst
Amatørutstilling
07.-08. november 2020
Søknadsfrist 08. oktober

Stavern kunst og kultur inviterer kunstnere til å søke for utstilling i Steinbrakka, Fredriksvern Verft den 7. og 8. november fra 12 til 17. DET STILLES NOE LAVERE KRAV I FORBINDELSE MED ANTAGELSE! ​

Stavern kunst og kultur sitt kunstneriske råd vil juryere mottatte søknader. 

 

Ved direkte påmelding/søknad, sender du 3-5 bilder av dine verk og personalia og refererer til Amatørutstillingen. Send til utstiller@stavernkunstogkultur.no eller bruk skjemaet nedenfor.  Alle får beskjed om antatt/ikke antatt senest innen 15. oktober. Pris for å stille ut er 1500 kr per kunstner som, etter antagelse, skal betales innen 30. oktober. 

Hjertelig velkommen til utstilling! 

Denne informasjonen vil bli oversendt til Stavern Kunst & Kultur sitt kunstnerisk råd som vil foreta utvelgelse og antagelse til utstilling. HUSK! Les nøye gjennom LEIEBETINGELSER på våre nettsider!

OBS! Det vil normalt ikke være mulig å trekke seg fra søknad om utstillerplass etter å ha blitt antatt til utstilling, selv om opprinnelig ønsket galleri ikke kan tilbys. Kun ekstreme situasjoner vil kunne tillate dette. Således er den kunstner som blir antatt også økonomisk ansvarlig for den avgiften som tilkommer i forbindelse med den utstillingen kunstneren er antatt til.

OBS! Stavern Kunst og Kultur gjør oppmerksom på at dette kun er et søknadsskjema og ikke noen form for tilslag på ønsket galleri. Kunstneren må først antas til utstillingen det søkes om av Stavern Kunst og Kultur sitt kunstneriske råd. Deretter vil det tildeles plass på de forskjellige galleriene i forhold til ønsker og tidspunkt for søknaden. Dersom kunstneren antas til utstillingen, men ikke kan tildeles plass i ønsket galleri, vil kunstneren få tilbud om annet galleri.