• Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen
Medlemskap i foreningen Stavern kunst og kultur

Medlemskontingenten er 300 kr per år for enkeltpersoner, 1200 kr for lag og foreninger og valgfri sum for næringsdrivende.

Informasjon om årsmøte publiseres på vår nettside og Facebook profil en måned før.

Støtt kulturliv i Stavern og meld deg inn i foreningen!
Du kan sende medlemskontingent til kontonummer 2480 11 59423
eller du kan vippse oss!

622729
vipps-rgb-sort.png