• Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

Påskeutstillingen 2021
Påskeutstillingen 2021 er fullbooket. Velkommen til å søke plass på Påskeutstillingen 2022!

Når du søker plass på en av våre utstillinger må følgende legges med søknaden for at den skal vurderes:

 

1) En CV der du presenterer deg selv, relevant utdannelse og eventuelle tidligere utstillinger (felles/separat).

2) En kortfattet beskrivelse av prosjektet ditt (tema, fargebruk, bakgrunn e.l.)

3) Minst fem fotografier av dine arbeider. Gjerne fler.

4) En skriftlig godkjennelse av at vi lagrer dine informasjoner hos oss frem til den aktuelle utstillingen er avsluttet. (Dette er en del av de nye personvernregler som nå har tredd i kraft og er noe du må skrive til slutt i neste mail til oss). Etter at utstillingen er avsluttet vil all informasjon om deg og dine arbeider bli slettet.

 

Denne informasjonen vil bli oversendt til Stavern Kunst & Kultur sitt kunstnerisk råd som vil foreta utvelgelse og antagelse til utstilling. HUSK! Les nøye gjennom LEIEBETINGELSER på våre nettsider!

OBS! Det vil normalt ikke være mulig å trekke seg fra søknad om utstillerplass etter å ha blitt antatt til utstilling, selv om opprinnelig ønsket galleri ikke kan tilbys. Kun ekstreme situasjoner vil kunne tillate dette. Således er den kunstner som blir antatt også økonomisk ansvarlig for den avgiften som tilkommer i forbindelse med den utstillingen kunstneren er antatt til.

OBS! Stavern Kunst og Kultur gjør oppmerksom på at dette kun er et søknadsskjema og ikke noen form for tilslag på ønsket galleri. Kunstneren må først antas til utstillingen det søkes om av Stavern Kunst og Kultur sitt kunstneriske råd. Deretter vil det tildeles plass på de forskjellige galleriene i forhold til ønsker og tidspunkt for søknaden. Dersom kunstneren antas til utstillingen, men ikke kan tildeles plass i ønsket galleri, vil kunstneren få tilbud om annet galleri.