top of page
  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

Pop-up utstillinger 2021, Krutthuset
Asdis Olafsdottir
15.-30. juni
Hakan yasar, "Inside Out"
01.-15. juli
Memorosa gruppen
05.-15. juli
Jakub Ismer, Staverns kunst og kultur galleri
10.-11. og 24.-25. juli