• Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

Stavernutstilling med åpen innsendelse, 23.-24. mai 2020

Stavernsutstillingen vil bli arrangert to ganger pr år - mai og november. Dette er utstilling der inntakskravene er senket slik at flere ønsker å søke og antagelse er litt lettere. Utstillingene vil arrangeres i Krutthuset inne i Fredriksvern Verft / Forsvarsbygg. Det vil normalt være plass til mellom 12 og 14 utstillere hver gang. Kostnad for å delta på utstillingen vil, etter antagelse, være kroner 1500 pr utstiller. Alle media og former for kunstverk ønskes velkommen til søknad.

Når du søker plass på en av våre utstillinger må følgende legges med søknaden for at den skal vurderes:

 

1) En CV der du presenterer deg selv, relevant utdannelse og eventuelle tidligere utstillinger (felles/separat).

2) En kortfattet beskrivelse av prosjektet ditt (tema, fargebruk, bakgrunn e.l.)

3) Minst fem fotografier av dine arbeider. Gjerne fler.

4) En skriftlig godkjennelse av at vi lagrer dine informasjoner hos oss frem til den aktuelle utstillingen er avsluttet. (Dette er en del av de nye personvernregler som nå har tredd i kraft og er noe du må skrive til slutt i neste mail til oss). Etter at utstillingen er avsluttet vil all informasjon om deg og dine arbeider bli slettet.

 

Denne informasjonen vil bli oversendt til Stavern Kunst & Kultur sitt kunstnerisk råd som vil foreta utvelgelse og antagelse til utstilling. HUSK! Les nøye gjennom LEIEBETINGELSER på våre nettsider!