• Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern kunst og kultur

Stavern kunst og kultur arbeider for å fremme interessen for, og legge til rette for utviklingen av, kunst og kultur i Stavern. Videreføring av de mange tradisjonene og arrangementene som allerede eksisterer i Stavern. Skal etterstrebe å etablere nye arrangementer som flere utstillinger, medlemsmøter, festivaler, konserter, omvisninger, temakvelder og lignende. Skal også arbeide med å skape samhold og samarbeid blant kunstnerne i Stavern, knytte bånd mellom kunstmiljøet i Stavern og andre miljøer i inn- og utland, samt mellom kunstmiljøet mot offentlige organer og næringslivet. Les mer...

Pop-up utstillinger i Krutthuset
Juni - august 2021

Er du kunster og ønsker du å bli med på sommerens mest populære kunstutstillingen i Stavern? Det er fortsatt mulig å søke om utstillingsplass på Pop-up utstillinger i Krutthuset på Fredriksvern verft! Les mer...

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Høstutstillingen
09.-17. oktober 2021

Høstutstilling er en av de største kunstutstillingene som organiseres i Stavern hvert år. Bli med for å skape unik kunst og kultur stemning i Stavern denne høsten, alle kunstformer er velkomne!

Les mer...

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Medlemskap i foreningen Stavern kunst og kultur

Medlemskontingenten er 300 kr i året for enkeltpersoner, 1200 kr for lag og foreninger og næringsdrivende. Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.