• Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern kunst og kultur

Stavern kunst og kultur arbeider for å fremme interessen for, og legge til rette for utviklingen av, kunst og kultur i Stavern. Videreføring av de mange tradisjonene og arrangementene som allerede eksisterer i Stavern. Skal etterstrebe å etablere nye arrangementer som flere utstillinger, medlemsmøter, festivaler, konserter, omvisninger, temakvelder og lignende. Skal også arbeide med å skape samhold og samarbeid blant kunstnerne i Stavern, knytte bånd mellom kunstmiljøet i Stavern og andre miljøer i inn- og utland, samt mellom kunstmiljøet mot offentlige organer og næringslivet. Les mer...

Kommende arrangementer
Digitalt julemarked
28. november - 06. desember

Stavern kunst og kultur har bestemt å avlyse julemarkedet på Fredriksvern pga usikkerheten i forbindelse med koronasituasjonen. I stedet skal vi arrangere digitalt julemarked. Vi starter 28. november og skal presentere fine kunstverk og kunsthåndverk på Facebook og Instagram hver dag til og med 6. desember. 

Faste kunstnere og gjesteutstillere ønsker dere hjertelig velkommen!

Følg oss og holdt deg oppdatert!

  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Medlemskap i foreningen Stavern kunst og kultur

Medlemskontingenten er 300 kr i året for enkeltpersoner, 1200 kr for lag og foreninger og næringsdrivende. Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.