top of page
Stavern kunst og kultur
 
GRIP DAGEN - NYT KULTUREN

Stavern kunst og kultur arbeider for å fremme interessen for, og legge til rette for utviklingen av, kunst og kultur i Stavern. Videreføring av de mange tradisjonene og arrangementene som allerede eksisterer i Stavern. Skal etterstrebe å etablere nye arrangementer som flere utstillinger, medlemsmøter, festivaler, konserter, omvisninger, temakvelder og lignende. Skal også arbeide med å skape samhold og samarbeid blant kunstnerne i Stavern, knytte bånd mellom kunstmiljøet i Stavern og andre miljøer i inn- og utland, samt mellom kunstmiljøet mot offentlige organer og næringslivet. Les mer...  

Det er innkalt til Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag 23. april kl 18:00 i Gamle Garnisonssykehusets lokale i Johan Ohlsensgate 8. Primært er  det for å gjennomføre valg av nytt styre, men også andre ting vil bli presentert og lagt frem for avstemning for generalforsamlingen. Les agenda her...

Stavern kunst og kultur - medlemskap i foreningen

Bli støttemedlem i foreningen Stavern kunst og kultur. Medlemskontingenten er 200 kr per år. Vipps til Stavern kunst og kultur 622729. Takk for støtten!

bottom of page