top of page
Stavern kunst- og kulturliv
GRIP DAGEN - HYLL KULTUREN

Stavern kunst og kultur representerer Staverns kunst- og kulturliv, herunder både utøvere, publikum og interessenter, og er en kilde til kunnskap om, tilrettelegger for og gjennomføring av varierte kulturaktiviteter i den historiske kulturbyen ved havet. Sentralt står ønsket om å videreføre tradisjoner og arrangementer som allerede eksisterer i Stavern, blant annet høst- og påskeutstillingene. Like viktig er det å etablere og promotere et bredt kulturliv i 5 definerte kunstretninger; visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, og kunsten å foredle produksjonen fra bøndenes kultur. Les mer...  

Det ble gjennomført en Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag 23. april kl 18:00 i Gamle Garnisonssykehusets lokale i Johan Ohlsensgate 8. Et forslag til utvidet fokus, ambisjonsnivå, budsjett og innstilling til nytt styre ble lagt frem for avstemning for generalforsamlingen. Detaljer om det som ble ble presentert vil bli lagt ut straks. Styrets nye sammensetning er oppdatert under overskriften OM OSS - KONTAKT. I påvente av   Les agenda her...

Stavern kunst og kultur - medlemskap i foreningen

Bli støttemedlem i foreningen Stavern kunst og kultur. Medlemskontingenten er 200 kr per år. Vipps til Stavern kunst og kultur 622729. Takk for støtten!

bottom of page