top of page

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

Galleri Mønstringsboden

Galleriet er lokalisert i hovedvakta rett ved inngangen til Fredriksværn verft.

PLANTEGNING - klikk for større bilde
bottom of page