• Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen
Stavern kunst og kultur

Stavern kunst og kultur arbeider for å fremme interessen for, og legge til rette for utviklingen av, kunst og kultur i Stavern. Videreføring av de mange tradisjonene og arrangementene som allerede eksisterer i Stavern. Skal etterstrebe å etablere nye arrangementer som flere utstillinger, medlemsmøter, festivaler, konserter, omvisninger, temakvelder og lignende. Skal også arbeide med å skape samhold og samarbeid blant kunstnerne i Stavern, knytte bånd mellom kunstmiljøet i Stavern og andre miljøer i inn- og utland, samt mellom kunstmiljøet mot offentlige organer og næringslivet.

 

Stavern kunst og kultur er en ideell forening og arbeidet utføres på helt frivillig basis og det gis ikke honorar til foreningens styre eller til medlemmer eller andre som er deltagende i arbeidet.


Påske- og høstutstillingene i Stavern trekker nå mer enn 30 000 besøkende hver gang, og er dermed en av norges største og mest populære kunstutstillinger. Et femtitalls lokale og gjestende kunstnere viser frem sine arbeider i Stavern og omegns gallerier.


Det vises kunst av ulike materialer og teknikker. Maleri, grafikk, keramikk, glass, metall, skulptur, tekstil og mye mer.

_DSC0438.jpg
Medlemskap i foreningen Stavern kunst og kultur

Medlemskontingenten er 300 kr i året for enkeltpersoner, 1200 kr for lag og foreninger og næringsdrivende. Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.