top of page
  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern kunst og kultur

Stavern kunst og kultur arbeider for å fremme interessen for, og legge til rette for utviklingen av, kunst og kultur i Stavern. Videreføring av de mange tradisjonene og arrangementene som allerede eksisterer i Stavern. Skal etterstrebe å etablere nye arrangementer som flere utstillinger, medlemsmøter, festivaler, konserter, omvisninger, temakvelder og lignende. Skal også arbeide med å skape samhold og samarbeid blant kunstnerne i Stavern, knytte bånd mellom kunstmiljøet i Stavern og andre miljøer i inn- og utland, samt mellom kunstmiljøet mot offentlige organer og næringslivet. Stavern kunst og kultur er en ideell forening og arbeidet utføres på frivillig basis.


Påske- og høstutstillingene i Stavern trekker nå mer enn 30 000 besøkende hver gang, og er dermed en av norges største og mest populære kunstutstillinger. Et femtitalls lokale og gjestende kunstnere viser frem sine arbeider i Stavern og omegns gallerier. Det vises kunst av ulike materialer og teknikker. Maleri, grafikk, keramikk, glass, metall, skulptur, tekstil og mye mer.

Styret - kontakt

Leder: Anette Wildenvey Michelet

tlf. 97666306

email: post@stavernkunstogkultur.no

Styremedlemmer:

nestleder: Trond Walle Jensen

sekretær: Anne-Gro Wiese 

kunstner kontakt: Laila Irene Leknes 

Vara: Ella-Marie Jørgensen 

 

Velkommen til å ta kontakt! 

_DSC0438.jpg
Medlemskap i foreningen Stavern kunst og kultur

Bli støttemedlem i foreningen Stavern kunst og kultur. Medlemskontingenten er 200 kr per år. Vipps til Stavern kunst og kultur 622729. Takk for støtten!

bottom of page