• Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

Gallerier

Galleri Krutthuset 1. etasje
Denne enestående bygningen på Fredriksværn verft, ble oppført i 1779.


Galleri Krutthuset 2. etasje
Denne enestående bygningen på Fredriksværn verft, ble oppført i 1779. Her er det ikke varme.


Galleri Mønstringsboden
Galleriet er lokalisert i hovedvakta rett ved inngangen til Fredriksværn verft.


Steinbrakka 2. etasje

Ligger også inne på Fredriksværn verft. 

Plankekokeriet


Stavern torg

Faste gallerier

Steinbrakka 1. etasje

Denne enestående bygningen på Fredriksværn verft, ble oppført i 1752.

Sjøparken Agnes

Galleri Laila