top of page
  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

Gallerier i Stavern og Sjøparken 
Gallerier til leie

Galleri Krutthuset 1. etasje
Denne enestående bygningen på Fredriksværn verft, ble oppført i 1779.


Galleri Krutthuset 2. etasje
Denne enestående bygningen på Fredriksværn verft, ble oppført i 1779. Her er det ikke varme.


Galleri Mønstringsboden
Galleriet er lokalisert i hovedvakta rett ved inngangen til Fredriksværn verft.


Steinbrakka 2. etasje

Ligger også inne på Fredriksværn verft ved kanalen.

 

Steinbrakka 1. etasje

Galleriet ligger i sjarmerende omgivelser i en av mest besøkt områder på Fredriksvern verft.

_DSC0444.jpg
Stavernutstillingen promo foto.jpg
bottom of page