• Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

Høstutstillingen
09.-17. oktober 2021
Søknadsfrist 10. september 2021

Når du søker plass på en av våre utstillinger må følgende legges med søknaden for at den skal vurderes:

 

1) En CV der du presenterer deg selv, relevant utdannelse og eventuelle tidligere utstillinger (felles/separat).

2) En kortfattet beskrivelse av prosjektet ditt (tema, fargebruk, bakgrunn e.l.)

3) Minst fem fotografier av dine arbeider. Gjerne fler.

4) En skriftlig godkjennelse av at vi lagrer dine informasjoner hos oss frem til den aktuelle utstillingen er avsluttet. (Dette er en del av de nye personvernregler som nå har tredd i kraft og er noe du må skrive til slutt i neste mail til oss). Etter at utstillingen er avsluttet vil all informasjon om deg og dine arbeider bli slettet.

Send til utstiller@stavernkunstogkultur.no eller bruk skjemaet nedenfor.

Pris for deltakelse: 5.500 kr inkludert markedsførings- og reklamekostnader.

 

Denne informasjonen vil bli oversendt til Stavern Kunst & Kultur sitt kunstnerisk råd som vil foreta utvelgelse og antagelse til utstilling. HUSK! Les nøye gjennom LEIEBETINGELSER på våre nettsider!