top of page
  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

Pop-up utstillinger 2020, Krutthuset
Memorosa gruppen
05.-12. juli
Anne Margrethe Art, "Frihet i forandring"
06.-31. juli
Høybråten Maleklubb, "Inntrykk og Uttrykk"
01.-15. august
Hakan Yaşar, „Hvert menneske er en verden”
08.-16. august
bottom of page