top of page
  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Instagram icon Stavern Kunst
Leiebetingelser

Alt arbeid med opp/til-rigging skal være ferdig dagen før utstillingen åpner. Åpningstider fastsettes av SKK og kunstneren.
 

Kunstneren har selv økonomisk ansvar* for utstilte arbeider og for bemanning av egne utstillinger i hele åpningstiden, alle utstillingsdager samt for lokalet man utstiller i. Nøkkelen til galleriet er unik og erstattes av kunstneren ved tap. 

* Utstiller er i tillegg ansvarlig for at arbeidene er forsikret i utstillingsperioden, samt ansvar for frakt, oppheng og nedrigging.

Oppheng/monteringshjelp er kunstnerens ansvar. SKK  bidrar med  30 opphengs wire på hver galleriet/etasje for visning av arbeider til vegg. Merk at det er ikke tillatt å spikre, skru eller lage egne monteringshull i lokalene da disse er fredet.  Om man trenger mer opphengsmateriell utover det SKK stiller med, ta kontakt med Bas Kunst AS i Larvik og telefonnummer er 33 11 15 40. 

Kunstneren får inngang til Fredriksvern Verft med eget kjøretøy kun for opprigging og nedrigging. 

Bilder av kunstverk som kunstnerne sender til Stavern kunst og kultur i forbindelse med søknad om antagelse, kan brukes i vår markedsføring før- og under utstillingen. Alle bilder vil bli slettet etter utstillingens slutt fra våre servere. 

 

Stavern kunst og kultur kan ikke garantere antagelse eller at det gis plass på ønsket galleri. Innkomne søknader vurderes av Stavern kunst og kulturs kunstneriske råd, som også tildeler galleriplass til hver enkelt kunstner i lokalene på Fredriksvern verft. 

 

Det vil  ikke være mulig å trekke seg fra søknad om utstillerplass etter å ha blitt antatt til utstilling, selv om opprinnelig ønsket galleri ikke kan tilbys. Kun ved force majeure vil vi refundere. Kunstneren er ansvarlig for betaling av avgiften i forbindelse med den aktuelle utstillingen etter at kunstneren er antatt som inkluderer utstillingsavgift og markedsføringsbidrag. 

Prisoversikt for hver av arrangement fremad finner du under menyvalget “jeg ønsker å utstille ut”.

bottom of page