top of page
  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Instagram icon Stavern Kunst
Leiebetingelser

Alt arbeid med opp/til-rigging skal være ferdig dagen før utstillingen åpner. Åpningstider fastsettes av SKK og kunstneren.

Kunstneren har selv økonomisk ansvar for utstilte arbeider og for bemanning av egne utstillinger i hele åpningstiden, alle utstillingsdager samt for lokalet man utstiller i. Nøkkelen til galleriet er unik og erstattes av kunstneren ved tap. 

 

Utstiller er  ansvarlig for at arbeidene er forsikret i utstillingsperioden, samt ansvar for frakt, oppheng og nedrigging.

 

Oppheng/monteringshjelp er kunstnerens ansvar. SKK  bidrar med opphengs wire på hver galleriet/etasje for visning av arbeider til vegg. Merk at det er ikke tillatt å spikre, skru eller lage egne monteringshull i lokalene da disse er fredet. Om man trenger mer opphengsmateriell utover det SKK stiller med, ta kontakt med Bas Kunst AS i Larvik og telefonnummer er 33 11 15 40. 

Kunstneren får inngang til Fredriksvern Verft med eget kjøretøy kun for opprigging og nedrigging. 

 

Bilder av kunstverk som kunstnerne sender til Stavern kunst og kultur i forbindelse med utstilling, kan brukes i vår markedsføring før- og under utstillingen og etter utstillingen som dokumentasjon. 

 

Stavern kunst og kultur kan ikke garantere antagelse eller at det gis plass på ønsket galleri. Innkomne forspørsel vurderes av Stavern kunst og kulturs kunstneriske råd, som også tildeler galleriplass til hver enkelt kunstner i lokalene på Fredriksvern verft. 

 

Det vil  ikke være mulig å trekke seg fra utstilling etter å ha blitt antatt til utstilling, selv om opprinnelig ønsket galleri ikke kan tilbys. Kun ved force majeure vil vi refundere. Kunstneren er ansvarlig for betaling av avgiften i forbindelse med den aktuelle utstillingen etter at kunstneren er antatt. Utstillingsavgiften inkluderer leie og markedsføringsbidrag. 

bottom of page