top of page
  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen

Medlemskontingenten er 300 kr for enkeltpersoner, 600 kr for lag og foreninger og 1000 kr for bedrifter.
 

Konto: 2480 11 59423  Kontakt Runa Strand

Medlemsmøter med faglig innhold, nettverksbygging og sosialt samvær.

Pop-up utstillinger 2022
Anne Margrethe Bjerkebro
15.-29. juni
Hans Petter Haraldsen - FOTO
Camilla Prytz - GLASS & EMALJE

01.-15. juli
M35 Collective
Stavern kunst og kultur galleri i Steinbrakka 

01.-15. juli
Jakub Ismer, Stavern kunst og kultur galleri
17. - 31. juli
Oslo Art Company
 17. - 31. juli