top of page
  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Svart YouTube Ikon
  • Instagram icon Stavern Kunst
Stavern Kunst og Kultur logoen
  • Black Facebook Icon Stavern Kunst
  • Instagram icon Stavern Kunst
UNGE TALENTER
21. og 22. mai 2022
Søknadsfrist 05. mai

Stavern kunst og kultur inviterer deg som er mellom 12-18 år til å delta på utstillingen UNGE TALENTER i Stavern på Fredriksvern Verft 21. - 22. mai 2022. 

 

Betingelser:

Du må være under 18.

  • Alle kunstformer er velkomne!

  • Du må være bosatt i Vestfold og Telemark Fylke.

  • Stavern kunstneriske råd vurderer bidragene og velger ut deltakerne til utstillingen.

Send inn din søknad med 3 filer som viser dine kunstverk innen 05. mai 2022!

Alle får beskjed om antatt/ikke antatt innen 1 uke etter utgått søknadsfrist.

Dette er et gratis tilbud til unge kunstnere og fylket vårt. 

Fyll ut søknadsskjemaet innen 05. mai 2022! 

bottom of page